Χωματουργικά Κασσάνδρα Bucket Rentals

Ενοικιάσεις Κάδων

Διαθέτουμε κάδους 3, 5 & 7 κυβικών 

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία ΔΟΜΗΤΩΡ: 

Προστασία & Ασφάλεια
Η μεταφορά του εξοπλισμού από και προς τα σημεία παραγωγής των αποβλήτων, γίνεται με ασφαλή τρόπο και με οχήματα που διαθέτουν τον ανάλογο εξοπλισμό και πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ταχύτητα & Υπευθυνότητα
Η αποκομιδή και η αντικατάσταση των κάδων πραγματοποιείται άμεσα, κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο της εταιρείας μας. Στην τιμή, κατόπιν συμφωνίας, περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και η απομάκρυνση του κάδου, καθώς και η διαχείριση των αποβλήτων που περιέχει.
Ανακύκλωση & Περιβάλλον
Η εταιρεία μας ΔΟΜΗΤΩΡ, δεν συλλέγει και τα μεταφέρει απλά τα απορρίμματα από εσάς, αλλά ανάλογα και με τη φύση των υλικών, όποια είναι δυνατόν, τα ανακυκλώνει σε ειδικούς χώρους σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
Ευκολία & Αμεσότητα
Η διαδικασία της αποκομιδής είναι πολύ σημαντική και ωφέλιμη για εσάς, καθώς δεν επιτρέπεται να πετάξετε οπουδήποτε τέτοια μπάζα. Θα χρειαστείτε αρκετές ειδικές άδειες και πολύ χαμένο χρόνο, ώστε να απομακρύνετε τα οικοδομικά μπάζα που θα προκύψουν από οποιαδήποτε εργασία σας.

Η εταιρεία μας διαθέτει τον εξοπλισμό προς μίσθωση ανάλογα με τη χρήση και τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη.

Οι κάδοι για μπάζα είναι απαραίτητοι σε μια σειρά από εργασίες, ώστε να μπορέσετε να απομακρύνετε εύκολα, σωστά αλλά και νόμιμα τα μπάζα και γενικότερα τα απορρίμματα που μπορούν να προκύψουν από μια σειρά εργασιών. Ιδιαίτερα για οικοδομικές εργασίες όπως ανακαινίσεις και ανακατασκευές ή χωματουργικες εργασίες όπως κατεδαφίσεις, εκσκαφές ή ακόμα και γεωτρήσεις, προκύπτουν μεγάλες ποσότητες μπαζών, οι οποίες πρέπει να απομακρυνθούν.